Ål Cup

Ål Cup Fotball og Ål Cup Handball er to av dei største og viktigaste arrangementa i arrangementskommuna Ål.

Kvart år kjem det fleire hundre deltakarar frå store delar av landet til Ål for å ta del i desse turneringane.

Nedanfor kan du gå vidare til nettsidene til kvar av dei to turneringane.