Speletider

Kvart år får me ein del spørsmål når det gjeld speletider. Her presenterer me informasjonen som de óg finn i reglementet for Ål Cup.

 • Laga blir delt inn i puljer på minst tre lag. Alle lag er sikra minimum tre kampar.
 • Puljevinnarar er garantert plass i sluttspel. Korleis sluttspelet arrangerast kjem an på antal lag i kvar klasse.
 • Kampar blir normalt avvikla i følgande tidsrom: Fredag - kl. 16.00-01.30, Laurdag - kl. 07.00-23.00, Sundag - kl. 07.00-19.00.
 • Rekkefølga på finalane kan endrast om det er god grunn til det.
 • Kamplengde i innleiande kampar og evnt. semifinalar er: 1 x 15 minutt (J/G 10-13) og 1 x 20 minutt (J/G 14-16).
 • Finalane blir avvikla med sidebytte, men utan pause: 2 x 10 minutt (J/G 12-13) 2 x 15 minutt (J/G 14-16).

  Hovudsponsor  Turneringshotell


  Tlf. nr. 32082011

  Sponsorar