Klasseinndeling

For Ål Cup 2020 gjeld følgande klasser:

J10 og G10: fødd i 09 eller seinare
J11 og G11: fødd i 08 eller seinare
J12 og G12: fødd i 07 eller seinare
J13 og G13: fødd i 06 eller seinare
J14 og G14: fødd i 05 eller seinare
J15 og G15: fødd i 04 eller seinare
J16 og G16: fødd i 03 eller seinare


NB! Dersom det er få påmeldte lag i ein klasse, kan klassen bli slått saman med ein annan. 

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar