Prisar


PÅMELDINGSAVGIFT - 
Kr. 1.100,- pr. lag

Overførast til bankkonto: 2320 20 34993 ved påmelding.
Merkast med klubb og klasse!
Påmeldinga er ikkje gyldig før påmeldingsavgifta er betalt!
NB!
Betalt påmeldingsavgift blir ikkje refundert!
Betalte deltakarkort kan Ål Cup ikkje garantere full refundering av!

ALLE LEIARAR SOM DELTEK MED LAGET MÅ BETALE DELTAKARKORT.

A-KORT
Kr. 950,- pr. kort
Inkluderer:
- overnatting fredag-sundag i klasserom eller tilsvarande
- frukost laurdag og sundag
- middag laurdag og sundag
- inngang til alle aktivitetar
- Ål Cup-t-skjorte
- Gi beskjed ved påmelding om det er spesielle matbehov (allergiar o.l.)

B-KORT

Kr. 650,- pr. kort
Inkluderer:
- overnatting fredag-sundag i klasserom eller tilsvarande
- frukost laurdag og sundag
- inngang til alle aktivitetar
- Ål Cup-t-skjorte

D-KORT (deltakarbevis)
Kr. 300,- pr. kort
Skal betalast av alle spelarar/lagleiarar som ikkje overnattar i regi av ÅL CUP.
Inkluderer:
- inngang til alle aktivitetar
- Ål Cup-t-skjorte

NB!
ÅL CUP krev at minst ein vaksen person overnattar saman med kvart lag.

ALLE LEIARAR SOM DELTEK MED LAGET MÅ BETALE DELTAKARKORT.

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar