Bading


Laurdag 4. mai kl. 12-17
Sundag 5. mai kl. 10-14

Tidspunkta kan bli endra.


Bassenget tilknytta Nedre-Ål skule, som er rett over vegen frå Ålhallen, vil vera ope laurdag og sundag. Det vil vera gratis inngang for alle med gyldig deltakarkort. For at flest mulig skal få høve til å nytte seg av tilbodet opnar me for reservasjon av tid (max. 30 minutt pr. lag) fram til fredag 3. mai kl 2200, enten på turneringskontoret eller til aalcup@gmail.com. Tidene som ikkje er reservert vil det vera høve for alle å nytte seg av. Me har godkjente badevakter til å ta seg av vakthaldet i bassenget, så dette kan vera eit fint høve for leiarane å få litt tid for seg sjølv...

 

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar