Viktige støttespelarar

Stabile støttespelarar som ser betydningen av eit arrangement som Ål Cup handball er svært viktige. Desse gjer at det blir enklare å lage ei turnering av god kvalitet, som både arrangør og deltakarar kan vera nøgde med.
Me er svært glad for samarbeidet med våre samfunnsengasjerte bedrifter!

Ta ein kikk til høgre på nettsida, og besøk gjerne nettsidene til våre sponsorar.  
 

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar