Bading

I år, som tidlegare år, vil me ha ope basseng på dagtid laurdag 27. april. Bassenget ligg rett over vegen frå hallen, og vil gi alle med gyldig deltakarkort sjansen til ein kald dukkert mellom kampane. Og leiarane kan overlate ansvaret for spelarane til kvalifiserte personar. Havfruen - i vann & på land vil stå for vakthaldet i bassenget. Me vil kome attende til opningstider og framgangsmåte for reservasjon av tid.

    Hovudsponsor



    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar